Projekti

Angola, Madagaskar, Etiopija, Bolivija, Brazilija, Filipini, Indija (2x), Slovenija